Доброволци

Доброволци

Мисията на Сдружение “Академия Първа Помощ” е да образова хората да вземат интелигентни решения относно тяхната безопасност и сигурност в случай на инцидент или критична ситуация. Ние се стремим да повишим осведомеността за значението, рисковите фактори и въздействието на спешните състояния. Кампаниите ни за оказване на първа помощ в различни извънредни моменти целят да дадат стойност на обществото в посока запазване на здравето на околните и предотвратяване на по-тежки последствия.

Всеки е добре дошъл да се включи в нашата дейност и да посвети част от времето си за подобряване на здравето на обществото. Ние сме малък екип от амбициозни и енергични млади хора, но мечтите и сърцата ни са големи и отворени за хората, които с желание и страст биха се включили в изпълнението на нашата кауза. Има много и най-разнообразни начини да се участвате: с проучвания, медицински познания, при организирането на събития, писане на статии, полезни презентации, интересни видеа и много други. Това е чудесен начин да трупате полезен опит и да изграждате устойчиви партньорства.

    Имена (задължително)

    Email (задължително)

    Вашето съобщение или въпрос

    Сдружение “Академия Първа Помощ” с ЕИК 177072294 е ЮЛНЦ в обществена полза регистрирано в България, което извършва дейности само в съответствие с мисията си да предостави на хората необходимите умения и знания, за да могат да окажат правилно първа помощ на всеки нуждаещ се от нея.