Академия Първа Помощ Лекция „Подготовка за зимната планина” 2019

Лекция „Подготовка за зимната планина” 2019

Лекцията „Подготовка за зимната планина” беше от онези събития, които заемат специално място в сърцата на целия екип на Академия Първа Помощ. Искахме да научим възможно най-много приятели какви рискове […]

Академия Първа Помощ Първа долекарска помощ за педагогически песонал Първа долекарска помощ за педагогически песонал

Първа долекарска помощ за педагогически песонал

Академия Първа Помощ вече е с одобрена програма от МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Програмата е структурирана спрямо изискванията на Стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Изчакате! Зареждаме...

Край на съдържанието... Може би биха ви били интересни други категории?

Няма повече страници за зареждане