Курсове по първа долекарска помощ

Академия Първа Помощ регулярно организира и провежда курсове по първа долекарска помощ в няколко направления.

Основен курс по първа помощ

Нашият основен курс по първа помощ е целодневен. Детайлно разисква основите на първата помощ, концентрира се върху всички животоспасяващи техники като: извършване на сърдечен масаж, кръвоспиране, травми, поведение при изгаряне, хипотермия, хипертермия и др. Обучението е изцяло практически насочено и всеки курсист изпълнява самостоятелно всяко практическо упражнение. Финалната част на курса включва разиграването на казуси, които позволяват на участниците отново да затвърдят получените знания. Всеки участник получава удостоверение за преминат курс по първа долекарска помощ. Подходящ е за всеки, който желае да се почувства уверен в познанията си, касаещи първата помощ. Особено подходящ е за планинари, скиори, фенове на екстремните спортове, пътешественици, които често пътуват сами.

Спешни детски състояния

Сред нашите курсове по първа долекарска помощ този е насочен специално към оказването на първа помощ при инциденти с бебета и деца. Особено подходящ е за млади родители, учители, бавачки, аниматори и др. Предоставената по време на курса информация е съобразена изцяло със световните препоръки от най-утвърдените школи по първа долекарска помощ и златните правила в педиатричната практика. Разискваме в подробности теми като сърдечен масаж, изпадане в безсъзнание, попадане на чуждо тяло в дихателните пътища, фебрилен гърч, епилепсия и др. В практическата част на курса всеки курсист упражнява наученото. Разполагаме с единствения у нас манекен, който позволява упражняване на техники при задавяне на деца.

Спешни състояния в денталната практика

Това е нашият специализиран курс по първа помощ, предназначен за лекари по дентална медицина, дентални асистенти и студенти. Курсът дава подробни познания за най-често срещаните критични състояния в денталния кабинет и се основава на световно утвърден протокол, по който се работят три спешни състояния. По време на обучението всеки курсист упражнява работа с AED, пулсоксиметри, кислородотерапия и др. След курса участниците получават сертификати за преминат курс.

Първа помощ за педагогически специалисти

Този курс по първа помощ е в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Обучението носи по един квалификационен кредит на всеки участник. Лекционният модул обхваща всички често срещани спешни състояния при деца и ученици, а практическата част позволява на всеки курсист да опита на практика животоспасяващите техники.

Корпоративни обучения по първа помощ

Програмите за тези курсове по първа долекарска помощ се разработват в зависимост от спецификата на работната среда. Подходящи са за всички служители от всички нива. Подобен тип обучение подпомага за намаляване на стреса, особено в рискови условия на труд. Лекционната част включва теми за най-често срещаните инциденти на конкретното работно място, а практическата позволява на всеки курсист да упражни научените техники. Обученията продължава между 4 и 6 часа и се провежда на място в удобни за фирмите дни.

Курс по първа помощ за напреднали

Това е тематичен курс по първа помощ, който надгражда знанията и уменията на основния ни курс. Съсредоточен е върху социалнозначимите заболявания в обществото и най-честите инциденти в града (като ПТП). На изключително достъпен език разискваме каква е причината за възникването на инфаркт, инсулт, епилепсия, астма, диабет и др., разказваме за симптомите и обясняваме най-правилната реакция на “спасителя”, който ще окаже първа помощ. Освен богата теоретична основа, сме включили и силно застъпена практическа част, в която всеки курсист упражнява сам наученото.

Курс по оцеляване

Това е единствен по рода си курс, който предлага познания по първа помощ и техники за оцеляване. Организиран и воден е от лекарския екип на Академия Първа Помощ и планински водачи. Продължителността е пет дни, в които се комбинират лекции в София и упражнения на планински терен. В края на обучението ще придобиете умения за оказване на първа помощ и поддържане на живота на пострадал за дълъг период от време. Ще познавате всичко необходимо, за да помогнете на себе си и пострадал в планината и отдалечени райони.

Бедствия и аварии – подготовка, действия и първа помощ

В този курс по първа помощ се занимаваме специално с правилното поведение в критични ситуации като природни бедствия и промишлени аварии. Представяме подробно действията, които позволяват да се грижим за себе си и своите близки и познати, както и оказването на първа помощ в специфичните за тези инциденти ситуации.Освен на теорията, обръщаме специално внимание и на практическите упражнения, които всеки курсист прави под наше ръководство. Обучението е подходящо за възрастни и деца над 10 години.

Можете да следите графика на провеждане на курсовете в нашия календар със събития или на страницата ни във Фейсбук.