Курсове

Академия Първа Помощ регулярно организира и провежда курсове по първа долекарска помощ в няколко направения.

Четирите ни модула са известни като: „Основен курс по първа помощ“, „Спешни детски състояния“, „Първа Помощ в града“, „Остани Жив“.

  • „Основен курс по първа помощ“– той е с продължителност 15 учебни часа. Детайлно разисква основите на първата помощ, концентрира се върху всички животоспасяващи техники, като – техника на сърдечен масаж, кръвоспиране, травми, поведение при изгаряне, хипотермия, хипертермия и др. Модулът е изключително практически насочен,  тъй като всеки курсист самостоятелно изпълнява всяко практическо упражнение. Финалната част на модула включва разиграването на казуси, които позволяват на участниците отново да затвърдят получените в хода на курса знания. Всеки участник получава удостоверение за изкаран курс по първа долекарска помощ. Подходящ е за всеки, който желае да се почуства уверен в познанията си, касаещи първата помощ. Особено подходящ е за – планинари, скиори, фенове на екстремните спортове, пътешественици, които често им се налага да се оправят сами на дълъг път 🙂
  • „Спешни детски състояния“ – този модул покрива теми, касаещи първата помощ при инциденти с бебета и деца. Особено подходящ е за млади родители, учители, бавачки, аниматори и др. Предоставената по време на курса информация е съобразена изцяло със световните препоръки от най-утвърдените школи по първа долекарска помощ и златните правила в педиатричната практика. В обществото битуват много митове и легенди за правилното поведение в редица ситуации, като – ужилване от насекомо, отравяне, задавяне, фебрилен гърч, всички тези теми разискваме в подробности. Не липсва и практика с манекени тренажори и други изненади.
  • „Първа Помощ в града“ – е курс, който съсредоточава вниманието на курсистите върху социално-значимите заболявания в обществото и най-честите инциденти в града (като ПТП). На изключително достъпен език разискваме каква е причината за възникването на редица заболявания, като- инфаркт, инсулт, епилепсия, астма, диабет и др. Обясняваме симптомите на всяко едно от тях и разбира се, дискутираме най-правилната реакция на „спасителя“. Модулът предоставя освен богата теоретична част и практическа, поднесена по любопитен и вълнуващ начин.
  • „Остани жив“ – курсът обединява познанията по първа помощ и техники за оцеляване. Продължителността му е пет дни, като освен Академията организатор е и екипът на SHTF.bg. В края на курса, ще придобиете умения за, оказване на първа помощ и поддържане на живота на пострадал за дълъг период от време. Ще сте наясно с всички основни опасности в планината и как да се предпазите от тях. Ще придобиете умения и познания за техники на палене на огън, построяване на заслон, ориентиране в непозната местност, всичко необходимо, за да помогнете на себе си и пострадал в планината и отдалечени райони. Модулът се състои от лекционна част водена в гр София и практическа изнесена на терен.