Бедствия и аварии – подготовка, действия и първа помощ

Академия Първа Помощ Бедствия и аварии – подготовка, действия и първа помощ бедствия

За жалост, с всяка изминала година природните бедствия и аварии достигат все по-драматични величини по отношение на броя и степента на проявление. България не прави изключение от статистиката. Природните катастрофи са неизбежни и човекът все още не се е научил да ги предсказва или предотвратява. Единственото, което можем да направим е да ги познаваме по-добре и да сме подготвени за бърза и адекватна реакция в критична ситуация.

Знаете ли как да реагирате при земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие? Вашето семейство подготвено ли е да реагира в случай на промишлена авария? Имате ли 72 часов евакуационен кит и пакет за първа помощ в дома си? Знаете ли как да помогнете на удавник или на пострадал при пожар?

Курсът ще застъпи всички основни правила на поведение в критична ситуация (природни бедствия и промишлени аварии). Освен тези теми, ще скочим в дълбокото, разяснявайки в основи, как да помогнете на пострадал, как да се погрижите за здравето и живота на ваш близък, приятел или непознат.

Курсът е подходящ за всеки, включително и за деца над 10 годишна възраст. Особен интерес би представлявал за семейства, учители, директори на училища и детски градини, служители на големи фирми с много пресонал, служители в големи градски центрове и други.

Освен лекционната част, включваща редица видео материали и схеми, модулът е изключително практически насочен, тъй като всеки курсист самостоятелно изпълнява всяко практическо упражнение. Финалната част се изразява в разиграването на казуси, които позволяват на участниците отново да затвърдят получените в хода на курса знания.

Курсът включва лекционни и практически части, водени от инструктор по оцеляване и трима лекари.

За ваше улеснение и по-добро разбиране на материята лекционните части са последователни, както следва:
• Психологическа нагласа за справяне с криза
• Природни стихии – същност, статистики за България
• Създаването на семеен план за реакция и действие по време на криза
• Създаване на 72 часов евакуационен кит
• Създаване на пакет за първа помощ
• Комуникация по време на криза
• Действия и реакция при земетресение
• Първа помощ специфика – затрупан пострадал, травми на глава, торс и крайници, кръвотечения( артериални и венозни).
• Действия и реакция при пожар.
• Първа помощ специфика – изгаряния, степени, обработка на рани
• Действия и реакция при наводнения
• Първа помощ специфика – удавник, сърдечен масаж и обдишване (КПР)
• Действия и реакция при промишлени аварии
• Първа помощ специфика – отравяне, поведение, видове отрови

Практически модули:

  • Сърдечен масаж и техника на обдишване на специален манекен,
  • методи на обездвижване на горен и долен крайник,
  • изработване на ранева превръзка,
  • workshop съдържание на аптечка и 72 часов евакуационен кит

Контакти: 0885 600 200 / 0882 714 145
Email: office@shtf.bg academy.firstaid@gmail.com
http://shtf.bg/ http://academyfirstaid.com/