Бедствия и аварии – подготовка, действия и първа помощ

За жалост, с всяка изминала година природните бедствия и аварии достигат все по-драматични величини по отношение на броя и степента на проявление. България не прави изключение от статистиката. Природните катастрофи са неизбежни и човекът все още не се е научил да ги предсказва или предотвратява. Единственото, което можем да направим, е да ги познаваме по-добре и да сме подготвени за бърза и адекватна реакция в критична ситуация.

Знаете ли как да реагирате при земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие? Вашето семейство подготвено ли е да реагира в случай на промишлена авария? Имате ли 72-часов евакуационен кит и пакет за първа помощ в дома си? Знаете ли как да помогнете на удавник или на пострадал при пожар?

Какво преставлява курсът

Курсът се води от инструктор по оцеляване и практикуващи лекари. Темите застъпват всички основни правила на поведение в критична ситуация – природни бедствия и промишлени аварии. Включени са и теми, които разясняват в основи как се помага на пострадал, как да се погрижите за здравето и живота на близък, приятел или непознат.

Курсът за справяне при бедствия и аварии включва лекционна част с видео материали и схеми. В същото време е изключително практически насочен, тъй като всеки курсист има възможността самостоятелно да изпълнява всяко практическо упражнение. Финалната част се състои от разиграване на казуси, които позволяват на участниците отново да затвърдят получените в хода на курса знания.

За кого е подходящ курсът за бедствия и аварии

Курсът е подходящ за всекиго, включително и за деца над 10-годишна възраст. Особен интерес би представлявал за семейства, учители, директори на училища и детски градини, служители на големи фирми с много пресонал, служители в големи градски центрове и други.

Програма на курса

Лекционен модул:

 • Психологическа нагласа за справяне с криза.
 • Природни стихии – същност, статистики за България.
 • Създаването на семеен план за реакция и действие по време на криза.
 • Създаване на 72-часов евакуационен кит.
 • Създаване на пакет за първа помощ.
 • Комуникация по време на криза.
 • Действия и реакция при земетресение.
 • Първа помощ специфика – затрупан пострадал, травми на глава, торс и крайници, кръвотечения (артериални и венозни).
 • Действия и реакция при пожар.
 • Първа помощ специфика – изгаряния, степени, обработка на рани.
 • Действия и реакция при наводнения.
 • Първа помощ специфика – удавник, сърдечен масаж и обдишване (КПР).
 • Действия и реакция при промишлени аварии.
 • Първа помощ специфика – отравяне, поведение, видове отрови.

Практически модул:

 • Сърдечен масаж и техника на обдишване на специален манекен.
 • Методи на обездвижване на горен и долен крайник.
 • Изработване на ранева превръзка.
 • Workshop съдържание на аптечка и 72-часов евакуационен кит.

Контакти:

Можете да се свържете с нас така:
Телефон: 0882 714 145
Email: office [кльомба] academyfirstaid.com

За да знаете датите на курсовете, последвайте страницата ни във Фейсбук.