Спешни състояния в денталната практика

Курсът “Спешни състояния в денталната практика” е изцяло насочен към лекари по дентална медицина, дентални асистенти и студенти. Към този момент през обучението са преминали над 400 специалисти.

“Спешни състояния в денталната практика” е изцяло практически курс

Обучението е с практическа насоченост и ще обхване най-често срещаните спешни състояния в денталния кабинет.

Програма на курса

Курсът включва лекционен и практически модул, създадени и водени от млади, практикуващи лекари. Ето кои са темите.

Лекционен модул:

 • Особености на оказване на първа помощ.
 • Какво трябва да има в спешния шкаф – консумативи, медикаменти.
 • Основни принципи при оказване на първата помощ.
 • Проверка на общото състояние на пострадалия.
 • Пострадал в безсъзнание – с дихателна и сърдечна дейност.
 • Колапс – принципи и действия.
 • Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи.
 • AED – основни принципи и работа с автоматичен дефибрилатор.
 • Инфаркт/сърдечен арест.
 • Хипотензия, хипертензия.
 • Сърдечно съдови заболявания и техните усложнения – приложение на медикаменти.
 • Алергична реакция/анафилактичен шок – реакция и приложения на медикаменти.
 • Малигнена хипертермия.

Практически модул:

 • Изследване на пострадал.
 • Техника на обдишване.
 • Техника на сърдечен масаж.
 • Техника на дефибрилация, работа с AED.
 • Техника на осигуряване на проходими дихателни пътища.
 • Работа с манекен за airway management , приложение на ларингеални маски.
 • Работа с пулсоксиметри и кислородотерапия.
 • Практически казуси.

Продължителност на курса

Курсът е с продължителност 6 часа.

За да знаете кога ще се проведе най-близкия до вас курс по първа помощ за лекари по дентална медицина, следете нашата Фейсбук страница или нашия календар със събития.