Първа помощ за педагогически специалисти

Курсът по първа помощ за педагогически специалисти е предназначен за учители и е напълно в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба 15 / 22.07. 2019 г. – за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Програмата носи името „Спаси живот”.

Обучението носи по един квалификационен кредит на всеки участник.

Курсът се води от лекарския екип на Академия Първа Помощ.

3500 преминали през програмата през 2019 г!

Как се провежда обучението

Обучението се провежда в съответното учебно заведение, в удобно за участниците време, включително и в почивните дни. В групата трябва да има минимум 15 участници, като може да бъде сформирана и от персонал от няколко училища.

Курсът е разделен на 2 модула – присъствен и дистанционен (онлайн). Присъственият е с продължителност 12 часа, а дистанционният – 4 часа.

Присъственият модул включва лекционна и практическа част в рамките на един ден.

Лекционна част:

 • Особености на оказване на първа помощ.
 • Какво трябва да има в аптечката ни.
 • Основни принципи при оказване на първата помощ.
 • Проверка на общото състояние на пострадалия.
 • Пострадал в безсъзнание – с дихателна и сърдечна дейност.
 • Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи.
 • Травми – основни положения и реакции.
 • Травми, видове травми – глава, крайници, торс.
 • Кръвотечения – артериално, венозно.
 • Кръвотечения – умерено, силно.
 • Изгаряния.
 • Задавяне.

Практическа част:

 • Изследване на пострадал.
 • Техника на обдишване.
 • Техника на сърдечен масаж.
 • Обездвижване на пострадал.
 • Техники на шиниране.
 • Техники на кръвоспиране.

Дистанционен модул

След присъствения модул всеки участник ще получи достъп до онлайн модула, където са събрани всички материали и информация, които се обсъждат по време на курса. След попълването на кратък тест се издава индивидуален сертификат, носещ един квалификационен кредит.

Как да се запишете за курс по първа помощ за педагогически специалисти?

За да заявите участие в обучението, е необходимо да се свържете с нас:

Телефон: 0882 714 145

Е-mail: academy.firstaid@gmail.com

С удоволствие ще обсъдим с Вас всички възникнали въпроси. Потърсете ни без колебания!

Списък с учебните заведения, преминали през обучение на Академия Първа Помощ по програмата на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: