Списък с учебните заведения, преминали през обучение на “Академия Първа Помощ” по програмата на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Списък с учебните заведения, преминали през обучение на "Академия Първа Помощ" по програмата на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти