Основен Курс по първа помощ

Чувствате ли се достатъчно подготвен да окажете първа помощ на пострадал? Знаете ли как да постъпите, ако някой случаен минувач изпадне в безсъзнание, „глътне си езика“, получи тежко кървене или си счупи ръката? Ами ако станете свидетел на ПТП? Знаете ли как да използвате съдържанието на аптечката Ви?

Курсът е подходящ е за всеки, който желае да се почуства уверен в познанията си, касаещи първата помощ. Особено подходящ е за – планинари, пътешественици, които често им се налага да се оправят сами на дълъг път, скиори, фенове на екстремните спортове.

Освен богатата лекционна част, включваща и редица видео материали, модулът е изключително практически насочен, тъй като всеки курсист самостоятелно изпълнява всяко практическо упражнение. Финалната част се изразява в разиграването на казуси, които позволяват на участниците отново да затвърдят получените в хода на курса знания. Всеки участник получава удостоверение за изкаран курс по първа долекарска помощ с хорариум от 15 учебни часа.

Курсът включва лекционен и практически модул, водени от трима лекари, върху следните теми:

Лекционен модул:
• Особености на оказване на първа помощ в отдалечени райони
• Какво трябва да има в аптечката ни
• Основни принципи при оказване на първата помощ
• Проверка на общото състояние на пострадалия
• Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи
• Травми, видове травми
• Кръвотечения
• Изгаряния
• Височинна болест
• Топлинен и слънчев удар
• Дехидратация
• Ухапване от змия
• Хипотермия
• Първа помощ при удавяне
• UV радиация
• Подходящо облекло за разходка в планината

Практически модул:
•Изследване на пострадал
•Техника на обдишване
•Техника на сърдечен масаж
•Обездвижване на пострадал
•Работа със стерилен материал
•Първична обработка на рани
•Видове превръзки, поставяне на стерилна превръзка
•Техники на кръвоспиране
•Казуси

Място на събитието: Stenata (спирка на метрото в непосредствена близост )

Цена на курса: 90 лв. включва:  хорариум от 15 учебни часа, лекции, видео материали, практически упражнения, консумативите за тях, подарък лични консумативи за изготвянето на индивидуална аптечка, карта за 10% намаление на всички артикули в магазин Стената и удостоверение за изкаран курс по първа долекарска помощ;

Официалното записване става при заплащане на 40 лева (45%) от таксата преди крайния срок.

Контакти: 0882 714 145
Email: academy.firstaid@gmail.com
http://academyfirstaid.com/

Регистрация за курса

Имена (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

Вашето съобщение