Обучение за професия Парамедик

Лекарският екип на Академия Първа Помощ и „Национална Компания – ЦПО“ ЕООД представя на вашето внимание обучителна програма за придобиване на професионална квалификация Парамедик (трета степен).

В последната година вложихме много усилия в разработването на съвременна, детайлна и най-вече практическа програма за подготовка на бъдещи парамедици. Обучението се базира на най-съвременните протоколи за работа в областта на спешната медицина, прилагани в световен мащаб

РАБОТА КАТО ПАРАМЕДИК

Парамедицината е вълнуваща и динамична компонента на спешната помощ. Тя е сфера на упражняване на медицинските умения извън територията на лечебното заведение, във всички крайности и при всякакви обстоятелства. Това е професия, в която няма предвидим и монотонен работен ден.

Въвеждането на световната практика в спешната помощ води към необходимостта от обучение на нови кадри, а именно парамедици. Парамедиците са звено, което ще осигури надеждна и навременна спешна помощ, като с това значително ще оптимизира ангажирането на останалите медицински специализирани кадри.

Парамедицината е отговорна сфера, като парамедикът трябва да развие определени качества, за да упражнява своята професия: самообладание в критични ситуации, бързо вземане на решения под напрежение, физическа и психическа устойчивост, екипна работа.

Работата на един парамедик е да:
– участва в цялостния процес на оказване на спешна медицинска помощ;
– подпомага медицинските специалисти при оказване на животоспасяваща помощ;
– транспортира пациенти в спешно състояние до лечебно заведение;
– следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането;
– се грижи за болни, ранени или други нуждаещи се от спешна помощ лица;
– поддържа контакт с районните координационни централи и лечебните заведения
– изпълнява дейностите в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на първа помощ.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

продължителност: 12 месеца, 960 учебни часа теория и много практика;
форма на обучение: дистанционна (за теоретичната част);
практика (съботно-неделна): на терен и специализирани полигони за тренировка на спасителна дейност при бедствия, катастрофи и масов травматизъм;
– обширен теоретичен лекционен материал;
практическа насоченост на обучението – 60% от учебния план обхваща практически занятия;
съвременни методи на преподаване, наличие на онлайн платформа за провеждане на дистанционното обучение;
– обучението се базира на най-съвременните протоколи за работа в областта на спешната медицина, прилагани в световен мащаб;
медицинската част на обучението включва курсове по анатомия и физиология на човешкото тяло, фармакология, вътрешни болести, хирургия, травматология, реанимация, спешна медицина със съответните практически занимания;
включени практически стажове в спешни центрове по време на курса на обучение:
МБАЛ – София Мед
МБАЛ – Свети Георги, Пловдив
МБАЛ Девин
МЦ Аквавит
МЦ Здраве и Жизненост
МЦ Д-р Демирева, Пловдив

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

– 18 навършени години;
– диплома за завършено средно образование;
– валидно свидетелство за управление на МПС кат. B;
– 3 снимки 3.5 х 4.5 см;
– 3 снимки 2.5 х 3.5 см;
– ксерокопие на лична карта;
– медицинско свидетелство за работа.

Можете да разберете кога е следващия ни курс на нашата страница във Фейсбук или в календара ни