Корпоративни обучения по първа помощ

Академия Първа Помощ предлага специализирана програма за корпоративни обучения по първа помощ. Тя дава възможност да осигурите по-спокойна работна атмосфера и да повишите компетенцията на служителите си със знания и умения, които са полезни във всяка една сфера на живота.

Всеки конкретен курс е съобразен изцяло със спецификата на работната среда и най-често срещаните инциденти в нея. Програмата е изцяло практическа и след лекционната част всеки участник изпълнява самостоятелно всички техники по оказване на първа помощ под ръководството на лекторите.

За кого е подходящо обучението

Курсът е подходящ е за всеки, който желае да се почувства уверен в познанията си по оказване на първа помощ и в уменията си да прилага животоспасяващи техники.

Как се провеждат корпоративни обучения по първа помощ

Обучението се провежда от лекарския екип на Академия Първа Помощ в удобно за вас време през седмицата. Включва лекционна част с демонстрации и видео материали и практическа част с упражнения.

Обучението може да се проведе както на български, така и на английски език.

Продължителност на курса

Времетраенето на целия курс е между 4 и 6 часа, като може да бъде разделено на няколко обучения по два-три часа в избрани от вас дни.

Ето как изглежда едно наше обучение:

Програма на курса

Лекционен модул

 • Особености на оказване на първа помощ.
 • Какво трябва да има в аптечката ни.
 • Основни принципи при оказване на първата помощ.
 • Проверка на общото състояние на пострадалия.
 • Пострадал в безсъзнание – с дихателна и сърдечна дейност.
 • Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи.
 • Работа с автоматичен дефибрилатор.
 • Травми – основни положения и реакции.
 • Травми, видове травми – глава, крайници, торс.
 • Кръвотечения – артериално, венозно.
 • Кръвотечения – умерено, силно.
 • Изгаряния.

Практически модул

 • Изследване на пострадал.
 • Техника на обдишване.
 • Техника на сърдечен масаж, работа с автоматичен дефибрилатор.
 • Обездвижване на пострадал.
 • Техники на кръвоспиране.

Контакти

Можете да се свържете с нас така:

Телефон: 0882 714 145

Email: office [кльомба] academyfirstaid.com

Страницата на Академия Първа Помощ във Фейсбук.

Референции за обучението ни можете да получите от нашите корпоративни клиенти:

Снимки от обучения: