Първа Долекарска Помощ – първо ниво

Преговор на курса можете да направите, преглеждайки този документ.