Знаете ли кога и как се прави сърдечен масаж, как да реагирате при човек в безсъзнание, как да помогнете на бебе, което се е задавило?

Не е задължително да попадате в ситуации, които изискват първа помощ, но какво ще направите, ако все пак се случи?

Ние сме практикуващи лекари и знаем от опит колко важна е правилно оказаната помощ в първите минути след инцидента. И знаем, че всеки може да се научи да я прилага!

Затова обученията в Академия Първа Помощ са изцяло практически. Всеки един курсист получава възможността да упражни важни техники по оказване на първа долекарска помощ под наше ръководство.

Разгледайте курсовете, които предлагаме в Академия Първа Помощ, и научете повече за нас и нашата работа.